01. Armination
02. Back To Fate
03. Hazardous Parasites